Hoạt động kinh doanh của bạn chưa hiệu quả do thiếu kiểm soát?

Bạn chưa tìm được phần mềm phù hợp với doanh nghiệp của mình?

Mô hình kinh doanh của bạn quá đặc thù và có những nhu cầu quản lý riêng?


L iên hệ ngay

20+ module về quản lý khách hàng

Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả của team marketing, sales và tăng doanh số

Tự động nhận contact

Cho phép tự động nhận contact từ các kênh marketing khác nhau về cùng một hệ thống để dễ dàng quản trị     

Tự động phân loại thông tin

Cho phép tự động check trùng, chấm điểm (scoring) và đánh dấu các contact tiềm năng cao để ưu tiên chăm sóc 
 

Hỗ trợ tạo landing page

Cho phép kéo thả để tạo được landing page theo ý mình ngay trên hệ thống giúp chủ động tạo và điều chỉnh

Phân tích hiệu quả marketing

Tự động tổng hợp báo cáo từ các kênh marketing, kết hợp với thông tin bán hàng của hệ thống để đánh giá hiệu quả 

  Phân công contact thông minh

  Cho phép phân công contact theo logic định nghĩa từ trước (VD: theo hạn mức, theo năng lực, theo tập khách hàng,...) giúp công bằng và bảo mật thông tin     

  Quản lý quy trình bán hàng

  Hỗ trợ pipeline (theo mô hình salesforce) giúp quản lý quy trình bán hàng linh hoạt, hỗ trợ nhân viên kinh doanh nắm bắt được trạng thái của từng khách hàng 
   

  Quản lý lịch hẹn

  Dễ dàng đặt lịch hẹn (hẹn gặp, hẹn email, hẹn trả lời...) với khách và được nhắc nhở khi đến hạn giúp nhân viên sales giữ uy tín với khách hàng

  Tích hợp Call Center

  Cho phép quản lý cuộc gọi của nhân sales, ghi âm và lưu trữ thông tin. Cho phép nhận diện được khách hàng khi họ gọi lên hệ thống 

  "80% các tính năng được kế thừa và xây dựng và học hỏi từ các hệ thống lớn như: Salesforces, Hubspot, Odoo. 20% còn lại được xây dựng dựa vào nhu cầu riêng của Doanh nghiệp Việt Nam"

  10+ module chăm sóc khách hàng

  Chăm sóc tốt khách hàng sẽ giúp tăng tỷ lệ giới thiệu và quay trở lại

  Phân công contact thông minh

  Cho phép phân công contact theo logic định nghĩa từ trước (VD: theo hạn mức, theo năng lực, theo tập khách hàng,...) giúp công bằng và bảo mật thông tin     

  Quản lý quy trình bán hàng

  Hỗ trợ pipeline (theo mô hình salesforce) giúp quản lý quy trình bán hàng linh hoạt, hỗ trợ nhân viên kinh doanh nắm bắt được trạng thái của từng khách hàng
   

  Quản lý lịch hẹn

  Dễ dàng đặt lịch hẹn (hẹn gặp, hẹn email, hẹn trả lời...) với khách và được nhắc nhở khi đến hạn giúp nhân viên sales giữ uy tín với khách hàng

  Tích hợp Call Center

  Cho phép quản lý cuộc gọi của nhân sales, ghi âm và lưu trữ thông tin. Cho phép nhận diện được khách hàng khi họ gọi lên hệ thống

  Phân công contact thông minh

  Cho phép phân công contact theo logic định nghĩa từ trước (VD: theo hạn mức, theo năng lực, theo tập khách hàng,...) giúp công bằng và bảo mật thông tin     

  Quản lý quy trình bán hàng

  Hỗ trợ pipeline (theo mô hình salesforce) giúp quản lý quy trình bán hàng linh hoạt, hỗ trợ nhân viên kinh doanh nắm bắt được trạng thái của từng khách hàng
   

  Quản lý lịch hẹn

  Dễ dàng đặt lịch hẹn (hẹn gặp, hẹn email, hẹn trả lời...) với khách và được nhắc nhở khi đến hạn giúp nhân viên sales giữ uy tín với khách hàng

  Tích hợp Call Center

  Cho phép quản lý cuộc gọi của nhân sales, ghi âm và lưu trữ thông tin. Cho phép nhận diện được khách hàng khi họ gọi lên hệ thống

  Các dự án Entrust đã triển khai

  AB-Inbev

  Founder and chief visionary, Tony is the driving force behind Company. He loves to keep his hands full by participating in the development of the software, marketing and the Customer Experience strategies.

  Mich Stark, COO

  Mich loves taking on challenges. With his multi-year experience as Commercial Director in the software industry, Mich has helped Company to get where it is today. Mich is among the best minds.

  Aline Turner, CTO

  Aline is one of the iconic person in life who can say she loves what she does. She mentors 100+ in-house developers and looks after the community of over thousands developers.

  Iris Joe, CFO

  Iris, with her international experience, helps us easily understand the numbers and improves them. She is determined to drive success and delivers her professional acumen to bring Company at the next level.

  Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.

  Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.

  Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.

  Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.