Blog

Blog của chúng tôi luôn đi đầu, cung cấp công cụ hữu ích và có giá trị nhất cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi tập trung vào việc kết nối và chia sẻ thông tin kịp thời và có liên quan với khách hàng.

Odoo erp
Odoo
Entrust

Odoo ERP – quá khứ, hiện tại và tương lai

Odoo là một phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm các module Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản trị dự án, Quản trị kho, Quản trị sản xuất, Quản lý tài chính và Quản trị nguồn nhân lực,…

Xem thêm
Quản lý hàng tồn kho
Kho
Entrust

Quản lý hàng tồn kho Odoo

Quản lý hàng tồn kho Odoo được dự định mở rộng từ vài nghìn hoạt động đến nhiều giao dịch khác nhau. Trong Blog này, cùng với chúng tôi tìm hiểu các tính năng mô-đun quản lý kho của Odoo

Xem thêm
Close Menu
0984449549
icons8-exercise-96 chat-active-icon