Tầm quan trọng của CRM đối với Doanh nghiệp
CRM system isometric vector illustration. Customer relationship management software. CRM server, database, Saas. Client data storage and analytics. Ecommerce statistic, marketing automation 3d concept

Tầm quan trọng của CRM đối với Doanh nghiệp

Người ta cũng thường nhắc đến CRM như 1 công cụ, 1 phần mềm được sử dụng để quản lý liên lạc, quản lý bán hàng, hiệu suất công việc……

Continue Reading
Hướng dẫn 6 bước để triển khai hiệu quả giải pháp CRM
CRM software isometric vector illustration. Client data analytics and storage. Customer relationship management service, platform. Business automation. Sales, marketing statistics analyzing 3d concept

Hướng dẫn 6 bước để triển khai hiệu quả giải pháp CRM

Vì vậy, bạn đã chọn một giải pháp CRM cho công ty của bạn. Tiếp theo là gì? Bạn phải thực hiện nó . Nhưng, việc triển khai một CRM không dễ dàng như…

Continue Reading
Close Menu